Ingredientët më të freskët

nga fermerët më të mirë në të gjithë Shqipërinë

Mishi dhe të imtat për pjatat tuaja kreative

nga ferma Sotira në Leskovik

Të ëmblat me aromë natyrale

për ëmbëlsirat tuaja

SHQIPERIA - E SHENDETSHME - E FRESKET - E SIGURT

E SHËNDETSHME
Produktet i nënshtrohen një proçesi rigoroz çertifikimi që siguron përzgjedhjen e produkteve dhe fermerëve më cilësor në të gjithë Shqipërinë.

E FRESKËT
Produktet MIA Organic transportohen drejtpërdrejt nga fermat tek konsumatori nëpërmjet mjeteve të frigoriferuara dhe ekskluzivisht nga transportuesit tanë.

E SIGURT
Produket që përzgjidhen nga MIA Organic i nënshtrohen analizave specifike Mikrobiologjike dhe Kimike.
RRETH NESH

RECETAT

Sallata Ruse me Ngjyra